NHADAT1368 SQ Trans

nhadat1368

  • Giấy phép hoạt động: BD - 2477
  • Mã số thuế: 8055397542

Loại Bất động sản

  • 100% Nhà riêng

Loại giao dịch

  • 100% Cho thuê

Khu vực

  • 100% Thủ Dầu Một

Giới thiệu nhadat1368

Ngôn ngữ giao dịch: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Danh sách so sánh

So sánh