Phương thức thanh toán

Khách hàng có thể thanh toán trực tiếp hoặc thanh toán qua hình thức chuyển khoản, chúng tôi sẽ cung cấp tài khoản ngân hàng trong hợp đồng ký kết với khách hàng hoặc qua mail của khách hàng.

Giải thích từ ngữ:

Bên A: Bên bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Bên B: Bên mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê lại, thuê mua bất động sản.

1. Giao dịch giữa Bên A và Bên B

Bên A và Bên B sẽ thỏa thuận việc thanh toán với nhau mà không qua website: Nhadat1368.vn. Trên website Nhadat1368.vn không có bất kỳ cổng thanh toán nào.

2. Giao dịch giữa Bên A, Bên B và Nhadat1368.vn

Khách hàng có thể thanh toán trực tiếp hoặc thanh toán qua hình thức chuyển khoản, chúng tôi sẽ cung cấp tài khoản ngân hàng trong hợp đồng ký kết với khách hàng hoặc qua mail của khách hàng.

Danh sách so sánh

So sánh